UN MUSEU TROPICAL #2: STITCH'N'BITCH
TROBADES A L'EMERGENCIA

Una proposta de producció colavorativa a partir d'un workshop proposat per STITCH'N'BITCH amb alumnes de TERRASSA ESCOLA MUNICIPAL D'ART.
Participants: Julieta Dentone, Margarita Pineda, Cecilia Postiglioni, Liz Kueneke, Iris Santamaría Ruiz, Laura Gómez Rios, Raúl Codina Carnerera, Daniel Arcos Reina, Mireia Colominas Jove i Amaia Txabarri Badiola

Workshop:

 

 

 

Proposta expositiva a la Sala Muncunill:

 

 

 


Sobre "Un museu tropical"

hi ha alguna artista a la sala?

Parlar d'allò emergent en el món de l’art suposa aventurar-se en un terreny ambigu, confús i difícil de definir. Qui i què considerem emergent? És una qüestió d'edat, d'experiències, de risc, de fragilitat?

Així doncs, conscients de que no sortirem d'aquest fanguer, posem en marxa aquest "museu tropical" traçant una àmplia frontera al voltant del que possiblement pot entendre's com art emergent i presentem una exposició que es defineix a partir d’una sèrie de trobades entre estudiants de Terrassa Escola Municipal d’Art amb membres de tres col·lectius d’artistes que ja conten amb un més o menys incipient recorregut en alguns dels circuits del context artístic, i que d’alguna manera plantegen el seu treball des de pràctiques artístiques relacionals: Blitzmambo, Les Salonnières i Stitch n Bitch.

No volem entendre l'espai expositiu (el “museu” si ens permeteu esquivar el rigor) com un contenidor d'històries heroiques, de veritats reveladores, d'objectes perfectes o discursos imprescindibles. Volem entendre'l com un espai on prenen forma les troballes, els dubtes i els conflictes del procés amb la intenció de compartir-ho amb altres persones, un espai públic per l'aprenentatge.
Un lloc viu.